logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสาคร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
  • A
  • A
  • A

ทำเนียบธนารักษ์พื้นที่

ทำเนียบผู้บริหาร (ธนารักษ์พื้นที่สมุทรสาคร)

 

นางสาวพัณพิณกัญจน์  ศกุนตะมาลิก

ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2564 - ปัจจุบัน

 

 

นายนิพนธ์  เลิศล้ำ

ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2563 - 2564

 

 

นางสาวสมใจ  สาริกะพันธ์

ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2563

 

 

นางบุษกร ปราบณศักดิ์

ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2558 - พ.ศ. 2561
 
 
 

นายวีรวัฒน์ เที่ยงวัฒนะ

ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2558
 
 
 

นายสนธยา ขำดวง

ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2550 - พ.ศ. 2554
 
 
 

นางวลัยลักษณ์ วโรรส

ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2549 - พ.ศ. 2550
10 ธันวาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 820 ครั้ง