logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสาคร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ประกวดราคาสอบราคา

 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสาคร เรื่อง การประมูลลงทุนพัฒนาที่ดินราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียนที่ สค.304 และ สค.305 ต.บ้านบ่อ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
  31 มีนาคม 2565
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสาคร เรื่อง ประมูลสิทธิก่อสร้างอาคารในที่ดินราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียนที่ สค.304 และ สค.305 ต.บ้านบ่อ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
  18 มิถุนายน 2564
 • ประกาศจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น พร้อมงานภายนอก ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสาคร (ครั้งที่ 2)
  17 ธันวาคม 2563
 • ประกาศจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. ๒ ชั้น พร้อมงานภายนอก ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสาคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  9 ธันวาคม 2563
 • ร่างประกาศเชิญชวนและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น พร้อมงานภายนอก ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสาคร (ครั้งที่ 2)
  9 ธันวาคม 2563
 • ประกาศจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น พร้อมงานภายนอก ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสาคร
  27 พฤศจิกายน 2563
 • ประกาศขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียน ที่ สค.59
  27 สิงหาคม 2563
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสาคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสาคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  31 กรกฎาคม 2563
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสาคร เรื่อง ขายครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีขายทอดตลาด (ประมูลด้วยวาจา)
  9 กันยายน 2562
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสาคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ ประเภทรถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ด้วยวิธีประกวดราคาอิ
  10 เมษายน 2562
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสาครเรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ ประเภทรถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddi
  27 มีนาคม 2562
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสาคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างอาคารบ้านพักธนารักษ์์พื้นที่สมุทรสาคร (ค.ส.ล. 2 ชั้น บ้านเดี่ยว)
  18 กันยายน 2561
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสาคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารบ้านพักธนารักษ์พื้นที่สมุทรสาคร (ค.ส.ล. ๒ ชั้น บ้านเดี่ยว) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  30 สิงหาคม 2561
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสาคร เรื่อง ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ ประเภทรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเ
  16 กรกฎาคม 2561
 • ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ ประเภทรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์
  9 กรกฎาคม 2561
 • ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ ประเภทรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์
  9 กรกฎาคม 2561
 • ขายทอดตลาดอาคารราชพัสดุ บ้านพักข้าราชการ จำนวน 2 หลัง บนแปลงที่ดินราชพัสดุหมายเลขทะเบียนที่สค.34(บางส่วน) ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
  2 พฤษภาคม 2560
 • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเก็บพัสดุชั้นเดียวของ สนง.ธนารักษ์พื้นที่สมุทรสาคร ด้วยวิธี e-bidding
  2 พฤษภาคม 2560
 • ประกาศจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง การประกวดราคาจ้างตกแต่งภายในพร้อมครุภัณฑ์ประกอบอาคารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสาคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  8 มกราคม 2559
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสาคร เรื่องสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารบ้านพักข้าราชการ จำนวน 7 ยูนิต
  30 มิถุนายน 2558
 • ประกาศสอบราคาจ้างเหมา เพื่อต่อเติมบ้านพักและโรงจอดรถ
  19 พฤษภาคม 2557
 • เรียน ธนารักษ์พื้นที่ ๗๕ พื้นที่
  30 มีนาคม 2557
 • ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมราคา โดยวิธีประมูลด้วยวาจา ธนารักษ์พื้นที่สมุทรสาคร
  31 ตุลาคม 2556