logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสาคร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ด้านเหรียญกษาปณ์

 • จำหน่ายเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกและเหรียญที่ระลึกประดับแพรแถบเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
  25 มกราคม 2559
 • จำหน่ายเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสที่สหภาพวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม
  25 มกราคม 2559
 • เหรียญที่ระลึกประจำจังหวัดสมุทรสาคร
  29 ธันวาคม 2558
 • การเก็บรักษาเหรียญ
  29 ธันวาคม 2558
 • เหรียญกษาปณ์หมุนเวียนปัจจุบัน
  29 ธันวาคม 2558
 • เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก
  29 ธันวาคม 2558
 • เหรียญที่ระลึกประดับแพรแถบ
  29 ธันวาคม 2558
 • หลักเกณฑ์การรับแลกคืนเหรียญกษาปณ์ชำรุด
  29 ธันวาคม 2558
หมวดหมู่เอกสาร