logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสาคร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ติดต่อสอบถาม

 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสาคร

  ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร (หลังเก่า) ชั้น 1 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000

 • โทร : 0 3441 1712
  โทรสาร : 0 3441 1712 ต่อ 25
 • อีเมล rtssn@treasury.go.th
 • ไฟล์แนบ
  รองรับไฟล์ขนาดไม่เกิน 5M
 • เคลียร์ข้อมูล