logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสาคร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570)

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะทำงานจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ได้ดำเนินการปรับปรุง (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570) ดังนั้น สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสาครจึงขอประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570) เพื่อทราบโดยทั่วกัน

เอกสารดาวน์โหลด

28 มิถุนายน 2565 | จำนวนเข้าชม 14 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสาครจะเปิดจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก และเหรียญที่ระ...
  10 สิงหาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 19 ครั้ง
 • พิธีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราช...
  5 มิถุนายน 2565
  จำนวนเข้าชม 23 ครั้ง
 • จังหวัดสมุทรสาครเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งน...
  31 พฤษภาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 41 ครั้ง