logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสาคร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

กรมธนารักษ์ได้จัดทำแอปพลิเคชั่น " TRD SMART PAY " เพื่อเพิ่มช่องทางการให้บริการแและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เช่าที่ราชพัสดุ

กรมธนารักษ์ได้จัดทำแอปพลิเคชั่น " TRD SMART PAY " เพื่อเพิ่มช่องทางการให้บริการแและอำนวยความสะดวกแก่ผู้เช่าที่ราชพัสดุ โดยแอปพลิเคชั่น " TRD SMART PAY " จะเปิดให้บริการตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เป็นต้นไป โดยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสาคร โทรศัพท์หมายเลข 0 3441 1712 ต่อ 17-20 หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ rtssn@treasury.go.th และสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ทั่วประเทศ โดยสามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานระบบ TRD SMART PAY ได้แล้วที่  https://drive.google.com/file/d/1CadygdIjUpKfXdFCjjJv6gu_nIQvBADR/view

 

7 มิถุนายน 2564 | จำนวนเข้าชม 343 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสาครจะเปิดจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก และเหรียญที่ระ...
  10 สิงหาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 19 ครั้ง
 • ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 256...
  28 มิถุนายน 2565
  จำนวนเข้าชม 14 ครั้ง
 • พิธีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราช...
  5 มิถุนายน 2565
  จำนวนเข้าชม 23 ครั้ง