logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสาคร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหา และเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ

    ตามประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจ ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (โดยวิธีสอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน ๕ อัตรา เพื่อปฏิบัติงาน ณ สำนักงาน  ธนารักษ์พื้นที่สมุทรสาคร นั้น

    บัดนี้ การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร จำนวน 17 ราย ดังบัญชีรายชื่อตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
9 สิงหาคม 2564 | จำนวนเข้าชม 93 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • ประกาศคณะอนุกรรมการประจำจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง กำหนดพิ้นที่และกำหนดระยะเวลาที่จ...
  23 กันยายน 2564
  จำนวนเข้าชม 3 ครั้ง
 • ประชาสัมพันธ์ช่องทางร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย และศูนย์ดำร...
  17 กันยายน 2564
  จำนวนเข้าชม 10 ครั้ง
 • กรมธนารักษ์เปิดประมูลขายทรัพย์ ครั้งที่ 2/2564 ระหว่างวันที่ 9 - 14 กันยายน 256...
  24 สิงหาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 23 ครั้ง