logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสาคร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสาครขอประชาสัมพันธ์บทความเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540

8 มิถุนายน 2564 | จำนวนเข้าชม 59 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสาครจะเปิดจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก และเหรียญที่ระ...
  10 สิงหาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 19 ครั้ง
 • ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 256...
  28 มิถุนายน 2565
  จำนวนเข้าชม 14 ครั้ง
 • พิธีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราช...
  5 มิถุนายน 2565
  จำนวนเข้าชม 23 ครั้ง