logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสาคร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ประกาศจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. ๒ ชั้น พร้อมงานภายนอก ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสาคร

 

การอุทธรณ์
หากผู้ยื่นเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการดังกล่าวรายใดไม่เห็นด้วยกับผลการพิจารณาและประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดังกล่าวข้างต้น ท่านสามารถยื่นอุทธรณ์ตามแบบอุทธรณ์ผลการจัดซ์้อจัดจ้าง (แบบ อธ.2) ต่อสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสาคร ได้ภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันประกาศผลผู้ชนะในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th 

15 มกราคม 2564 | จำนวนเข้าชม 16 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสาครจัดประชุมโครงการ "เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ใน...
  15 กุมภาพันธ์ 2564
  จำนวนเข้าชม 8 ครั้ง
 • กรมธนารักษ์ได้จัดทำแอปพลิเคชั่น " TRD SMART PAY " เพื่อเพิ่มช่องทางการให้บริการแ...
  18 มกราคม 2564
  จำนวนเข้าชม 20 ครั้ง
 • ขอเชิญชวนร่วมบริจาคสิ่งของและงบประมาณเพื่อใช้ในการดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันรั...
  24 ธันวาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 15 ครั้ง