logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสาคร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

พนักงานราชการเฉพาะกิจ

 • ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหา และเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ
  9 สิงหาคม 2564
 • ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหา และเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (โดยวิธีสอบสัมภาษณ์)
  27 กรกฎาคม 2564
 • ด้วยจังหวัดสมุทรสาครมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน ๕ อัตรา เพื่อปฏิบัติงาน ณ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสาคร
  12 กรกฎาคม 2564