logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสาคร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสาครตรวจหาเชื้อโควิด 19 ด้วยวิธีการตรวจหาเชื้อจากสารคัดหลั่งในโพรงจมูก ( (SWAB)

มื่อวันที่ 29 มกราคม 2564 เจ้าหน้าที่ในสำนักงานธนาารักษ์พื้นที่สมุทรสาคร พร้อมเจ้าหน้าทีี่หน่วยงานอื่นๆในเขตพื้นที่ศูนย์ราชการจังหวัดสมุทรสาคร รวมทั้งประชาชนทั่วไป เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด 19 ด้วยวิธีการตรวจหาเชื้อจากสารคัดหลั่งในโพรงจมูก ( (Swab) พร้อมรับทราบผลทันทีภายใน 3 ชั่วโมง จากรถพระราชทานวิเคราะห์ผลด่วนพิเศษ ที่เคลื่อนมายังจังหวัดสมุทรสาครเมื่อวันที่ 28 มกราคมที่ผ่านมา ที่บริเวณลานด้านหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร (หลังเก่า)
สำหรับรถพระราชทานวิเคราะห์ผลด่วนพิเศษ ซึ่งเป็นรถต้นแบบคันนี้ สามารถตรวจหาเชื้อทราบผลได้ภายใน 3 ชั่วโมง โดยในแต่ละวันจะสามารถตรวจหาเชื้อในกลุ่มตัวอย่างได้ประมาณ 800 – 1,000 ราย ทำให้เกิดความรวดเร็วต่อการปฏิบัติงานได้มากขึ้น เป็นการเสริมทัพให้กับห้องแลปในโรงพยาบาล หรือศูนย์ต่างๆ ที่มีอยู่แล้ว ฉะนั้นยิ่งถ้าพบผู้ติดเชื้อได้เร็วเท่าไหร่ ก็จะทำให้จังหวัดสมุทรสาครสามารถควบคุมโรคได้เร็วมากขึ้นเท่านั้น และสามารถวางแผนควบคุมการระบาดของโรคในแต่ละพื้นที่ได้ง่ายขึ้น ส่งผลทำให้จังหวัดสมุทรสาคร สามารถผ่อนปรนมาตรการต่างๆ จนกลับเข้าสู่ภาวะปกติภายใต้การใช้ชีวิตรูปแบบ New Nalmal
 
 
ภาพ/ข่าว :  เฉพาะกิจ เสือดำ
ข้อมูล/เนื้อหา (บางส่วน) : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร
29 มกราคม 2564 | จำนวนเข้าชม 29 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • การตรวจติดตามผลการปฏิบัติราชการของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสาครของผู้ตรวจราชก...
  24 กุมภาพันธ์ 2564
  จำนวนเข้าชม 19 ครั้ง
 • สำนักงานธนาารักษ์พื้นที่สมุทรสาคร ร่วมกับ คบจ.สมุทรสาคร จัดประชุม คบจ.สมุทรสาคร ...
  19 กุมภาพันธ์ 2564
  จำนวนเข้าชม 11 ครั้ง
 • ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เรื่อง การเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานโครงการก่อส...
  9 กุมภาพันธ์ 2564
  จำนวนเข้าชม 44 ครั้ง