logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสาคร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสาครร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ 6 เมษายน 2564

เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. นายนิพนธ์ เลิศล้ำ ธนารักษ์พื้นที่สมุทรสาคร ร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ 6 เมษายน 2564 ณ ลานสาครบุรี ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร โดยมีนายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีดังกล่าวข้างต้น

ภาพ/ข่าว  :  เฉพาะกิจ  เสือดำ

6 เมษายน 2564 | จำนวนเข้าชม 27 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • การตรวจราชการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256...
  9 สิงหาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 11 ครั้ง
 • สำรวจอาคารและสิ่งปลูกสร้างของพุทธมณฑลจังหวัดสมุทรสาคร
  10 กรกฎาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 43 ครั้ง
 • ที่ปรึกษาด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ พร้อมคณะลงพื้นที่ประเมินการให้คะแนนอาคารหรือสิ...
  23 มิถุนายน 2565
  จำนวนเข้าชม 44 ครั้ง