logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสาคร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสาครจัดกิจกรรม โครงการ "ธนารักษ์อาสา ร่วมใจปลูกป่าชายเลน"

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 นายนิพนธ์ เลิศล้ำ ธนารักษ์พื้นที่สมุทรสาคร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสาครร่วมกับผู้เช่าที่ราชพัสดุ และประชาชนในชุมชนตำบลพันท้ายนรสิงห์จัดกิจกรรมการเพื่อมีส่วนร่วม ภายใต้ชื่อโครงการ “ธนารักษ์อาสา ร่วมใจปลูกป่าชายเลน” ณ บริเวณริมคลองประวัติศาสตร์ (โคกขามเก่า) ศาลพันท้ายนรสิงห์ ในที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ สค.283 ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งในการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้ภาครัฐและภาคประชาชนได้มีความรักความสามัคคีที่ดีต่อกัน ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจร่วมกัน และเพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะป่าชายเลน และเป็นแหล่งอนุบาลของสัตว์วัยอ่อน พร้อมทั้งได้มีการบรรยายให้ความรู้ทางด้านสิ่งแวดล้อมจากท่านวิยากรผู้มีความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมโดยตรง โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ให้ความสนใจในการเข้าร่วมรับฟังการบรรยายในครั้งนี้ป็นจำนวนมาก และผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้พร้อมใจช่วยกันปลูกต้นโกงกาง จำนวน 300 ต้น เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ดังกล่าวด้วย

28 มิถุนายน 2564 | จำนวนเข้าชม 39 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสาครร่วมกับคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดสมุทรสาคร ...
  12 สิงหาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 24 ครั้ง
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสาครจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมธนารักษ์ ครบร...
  21 พฤษภาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 52 ครั้ง
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสาครร่วมกิจกรรมพิธีวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพร...
  25 เมษายน 2564
  จำนวนเข้าชม 57 ครั้ง