logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสาคร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสาครร่วมกิจกรรมพิธีวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. นายนิพนธ์ เลิศล้ำ ธนารักษพื้นที่สมุทรสาคร ได้ร่วมกิจกรรมพิธีวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ลานสาครบุรี ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร โดยมี นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีดังกล่าว 

25 เมษายน 2564 | จำนวนเข้าชม 69 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • การตรวจราชการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256...
  9 สิงหาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 11 ครั้ง
 • สำรวจอาคารและสิ่งปลูกสร้างของพุทธมณฑลจังหวัดสมุทรสาคร
  10 กรกฎาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 43 ครั้ง
 • ที่ปรึกษาด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ พร้อมคณะลงพื้นที่ประเมินการให้คะแนนอาคารหรือสิ...
  23 มิถุนายน 2565
  จำนวนเข้าชม 44 ครั้ง