logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสาคร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสาครในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะอนุกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ประจำจังหวัดสมุทรสาคร ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2564

      

 

22 มกราคม 2564 | จำนวนเข้าชม 11 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • การตรวจติดตามผลการปฏิบัติราชการของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสาครของผู้ตรวจราชก...
  24 กุมภาพันธ์ 2564
  จำนวนเข้าชม 19 ครั้ง
 • สำนักงานธนาารักษ์พื้นที่สมุทรสาคร ร่วมกับ คบจ.สมุทรสาคร จัดประชุม คบจ.สมุทรสาคร ...
  19 กุมภาพันธ์ 2564
  จำนวนเข้าชม 11 ครั้ง
 • ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เรื่อง การเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานโครงการก่อส...
  9 กุมภาพันธ์ 2564
  จำนวนเข้าชม 44 ครั้ง